Kongre Kurulları

Fotoğraf Kongresi

Düzenleme Kurulu

Prof. Ozan Bilgiseren

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Prof. Osman Ürper

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Prof. Ata Yakup Kaptan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 

Doç. Dr. Sadık Tumay

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Doç. Uğur Günay Yavuz

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Han Er

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Arş. Gör. Dr. Mert Çağıl Türkay

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Bilim ve Sanat Kurulu

Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu

Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü

 

Prof. Emre İkizler

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Prof. Oktay Çolak

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Prof Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo – Televizyon ve Sinema Bölümü

 

Doç. Dr. Işık Sezer

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü

 

Doç. Mustafa Bilge Satkın

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Doç. Dr. Şebnem Soygüder Baturlar

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo – Televizyon Ve Sinema Bölümü

 

Doç. Dr. Şeniz Yuvarlak

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi Nafia Özdemir Hanyaloğlu

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi Oylum Tunçelli

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü