Sergi Tarihleri ve Katılım Şartları

SERGİ

Fotoğraf Kongresi – İstanbul 2022 , “Fotoğraf ve Yarın” Sergisi, bağlama uygun yeterli katılım olmadığı için iptal edilmiştir.